ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับทั่วไป
ข่าวรับสมัครงาน
ITA
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

การบริการ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เกี่ยวกับโรงพยาบาล


ภาพบริจาค

ภาพกิจกรรม

วิดีโอ

ผู้บริหาร

...

นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
045-489064 ต่อ 101

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ITA

สมุดสุขภาพประชาชน(H4U)

Moph-Claim

ER

KTB

ระบบในหน่วยงาน(Intranet)