Total 82 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2020080710953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ6065810101361450
2020080703710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2010000010
2020080703708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ18190055090
2020080703703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1100000000
2020080703701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1740010120
2020080703700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2120000020
2020080703698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง700000000
2020080703695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่2700000000
2020080703693รพ.สต.ขมิ้น2600000000
2020080610953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ513525101312840
2020080603710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1420000020
2020080603708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ272600572120
2020080603704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก700000000
2020080603703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม32170050660
2020080603701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1780020240
2020080603700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2630000030
2020080603698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง107170051560
2020080603695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1800000000
2020080603694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่1640000040
2020080603693รพ.สต.ขมิ้น1900000000
2020080599809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบ100000000
2020080510953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ66542847101120
2020080503710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2300000000
2020080503708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ282200560110
2020080503704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1030000030
2020080503703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม27160050650
2020080503701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม21120030360
2020080503700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2530000030
2020080503698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง26150050550
2020080503695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่3140000040
2020080503694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่630000030
2020080503693รพ.สต.ขมิ้น2700000000
2020080499809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบ2200000000
2020080410953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ5872810244260
2020080403714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1023000000300
2020080403710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ593000000300
2020080403708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ253200590180
2020080403704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก3900000000
2020080403703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม21150050640
2020080403701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม9680020240
2020080403700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย3010000010
2020080403698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง27170050570
2020080403695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่2550000050
2020080403694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่1030000030
2020080403693รพ.สต.ขมิ้น2825005010100
2020080399809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบ13800000000
2020080310953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ6054512988530
2020080303714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1500000000
2020080303710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2410000010
2020080303708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ2832005100170
2020080303704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2790000090
2020080303703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม25160050560
2020080303701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1780020240
2020080303700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย3750000050
2020080303698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง3300000000
2020080303695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่2640000040
2020080303694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่310000010
2020080303693รพ.สต.ขมิ้น30210050880
2020080210953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ16600000000
2020080203714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง800000000
2020080203710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1700000000
2020080203708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1870000070
2020080203704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก630000030
2020080203703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1100000000
2020080203701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม800000000
2020080203700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1340000040
2020080203698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง800000000
2020080203695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่2200000000
2020080203694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่610000010
2020080203693รพ.สต.ขมิ้น1000000000
2020080110953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ19600000000
2020080103714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1600000000
2020080103710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2600000000
2020080103708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1830000030
2020080103704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1620000020
2020080103703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1000000000
2020080103701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม800000000
2020080103700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1310000010
2020080103698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1500000000
2020080103695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1400000000
2020080103694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่400000000
2020080103693รพ.สต.ขมิ้น1800000000
ประมวลผลแยกรายเดือน