Total 70 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2022083003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2022082903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2020103010953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ6393787521320
2020103003710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ500000000
2020103003708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ7190052570
2020103003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1800000000
2020103003703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม2000000000
2020103003701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม262000541100
2020103003700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย211300000130
2020103003698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง15130040450
2020103003695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1810000010
2020103003693รพ.สต.ขมิ้น4500000000
2020102910953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ43132012588122750
2020102903710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ4300000000
2020102903708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1635005105150
2020102903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก5020000020
2020102903703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม78140050540
2020102903701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม47190050590
2020102903700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2240000040
2020102903698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง2000000000
2020102903695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่810000010
2020102903693รพ.สต.ขมิ้น1730010110
2020102810953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ4865313121012600
2020102803710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1200000000
2020102803708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ7438005105180
2020102803704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1520000020
2020102803703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม2900000000
2020102803701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม4670020230
2020102803700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2090000090
2020102803698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง16100031240
2020102803695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่2120000020
2020102803693รพ.สต.ขมิ้น2130010110
2020102710953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ5634111577470
2020102703710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ3800000000
2020102703708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1839005115180
2020102703704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก15750000050
2020102703703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม48110050510
2020102703701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม53190050590
2020102703700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย251600000160
2020102703698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง33170051470
2020102703695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1300000000
2020102703693รพ.สต.ขมิ้น3330006102120
2020102610953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ5063481046240
2020102603710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ192400534120
2020102603708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ153200594140
2020102603704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2910000010
2020102603703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1700000000
2020102603701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม15110030350
2020102603700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1360000060
2020102603698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง26150050550
2020102603695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่968500000850
2020102603693รพ.สต.ขมิ้น30170052460
2020102510953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ12800000000
2020102503710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ900000000
2020102503704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก930000030
2020102503703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม600000000
2020102503701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม300000000
2020102503700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย700000000
2020102503698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1400000000
2020102503695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1600000000
2020102503693รพ.สต.ขมิ้น1200000000
2020102410953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ18300000000
2020102403710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1300000000
2020102403704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก810000010
2020102403703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2020102403701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม200000000
2020102403700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2360000060
2020102403698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง2900000000
2020102403695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1000000000
2020102403693รพ.สต.ขมิ้น1300000000
ประมวลผลแยกรายเดือน