ซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยในโรงพยาบาล2562

4 ธันวาม 2562 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ทำการซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยในโรงพยาบาล

2019-12-04 รพ.ม่วงสามสิบ