ถวายบังคมวันพ่อแห่งชาติ

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2019-12-05 หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ