กิจกรรมปีใหม่ อสม.ตำบลม่วงสามสิบ

5 มกราคม 2563
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ ให้กับอสม.ตำบลม่วงสามสิบ โดยนพ.ประจักษ์ สีลาชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน พร้อมทั้งให้พรปีใหม่แก่อาสาสมัครสาธารณสุขฯ และมีการจับสลากมอบรางวัลของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณกับการเสียสละทำงานเพื่อประชาชน และเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในปีต่อๆไป

2020-01-15 รพ.ม่วงสามสิบ