บริการฉีดวัคซีนPfizeri รร.อัมพวันวิทยา

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โดยนพ.ประจักษ์ สีลาชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ดำเนินการฉีดวัคซีน #Pfizer สำหรับนักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปี จำนวน 1,105 คน ที่สถานศึกษาดำเนินการส่งรายชื่อเพื่อจองวัคซีนไว้กับทางกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การอำนวยการของ นาย.ชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอม่วงสามสิบ และดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรในการจัดการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

2021-10-07 รพ.ม่วงสามสิบ