งานบำบัดยาเสพติดรณรงค์ให้ความรู้

งานบำบัดยาเสพติดรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ แจกแผ่นพับ มอบป้ายห้ามสูบบุหรี่แก่หน่วยงานต่างๆในโรงพยายาล เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พค.63

2020-05-29 รพ.ม่วงสามสิบ