ระบบการบันทึกรางวัลAwards

แสดง 1 ถึง 8 จาก 15 ผลลัพธ์
#รูปภาพชื่อรางวัลรายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
    
1
ผลงานวิชาการ "ระบบฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุม Northeast HA Forum ครั้งที่ 18 จ.ขอนแก่น2023-08-04 15:52:03
2
ผลงานวิชาการ "ระบบการดูแลผู้ป่วยเห็ดพิษ" ประเภทโปสเตอร์ ในงาน Northeast HA FORUM ครั้งที่ 18 จ.ขอนแก่น2023-08-04 15:50:41
3
ผ่านการประเมินมาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Dental Safety Goal) ปี 2566งานทันตกรรม ผ่านการประเมินมาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Dental Safety Goal)2023-08-03 14:13:48
4
นวัตกรรม application ในการติดตาม ADR ทางไตของยา ARV ปี 2566Excellent presentation โดย ภญ.ชนัดดา ครองยุทธ
2023-08-03 09:25:28
5
Excellence performance of universal Drug susceptibility Testing Program in Previously Treated TB casจากสคร.102023-01-31 15:41:56
6
Green & Clean Hospital ระดับดีมาก plusอายุการรับรอง 30 ก.ย.65- 30 ก.ย.672023-01-31 15:38:03
7
ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accIII รับรองปี 2564-2567ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accIII รับรองปี 2564-25672022-09-08 10:23:57
8
สถานบริการต้นแบบตามนโยบาย EMS ระดับสูง (The Best) ปี 2565นโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)2022-09-08 10:21:27