ธารน้ำใจหลั่งไหลมิได้ขาด

วันที่ 19กันยายน 2562
นพ.วรกาล ธิปกะ บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 3000 บาท โรงพยาบาลม่วงสามสิบขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ขอขอบพระคุณ
พญ.ฐิติมา ได้สกุลซู บริจาคเงิน 2000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอม่วงสามสิบ 

วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ขอขอบคุณบริษัทกีฟฟารีน
โดย พญ.นลินี ไพบูลย์
นาวาอากาศโท นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์
นาวาอากาศตรีหญิง พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ ประธานกรรมการและผู้บริหารฯ

2019-09-19 รพ.ม่วงสามสิบ