ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร

นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ให้การต้อนรับ ท่านนพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในการตรวจเยี่ยม ARI Clinic, ห้องแยกโรค, Cohort Ward พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

2020-04-30 รพ.ม่วงสามสิบ