หน่วยแพทย์พระราชทาน65

หน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ราชกุมารี 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2022-11-10 รพ.ม่วงสามสิบ