เปิดการใช้กัญชาทางการแพทย์

7 สิงหาคม 2563
งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ทำพิธีเปิด "คลินิกให้คำปรึกษาและให้บริการ การใช้กัญชาทางการแพทย์" โดยมีนายแพทย์ประจักษ์ สีลาชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ เป็นประธาน และ นางอรชร ดวงแก้ว แพทย์แผนไทยชำนาญการ กล่าวรายงาน พร้อมแพทย์ประจำคลินิก เจ้าหน้าที่ อสม. โดยมีประชาชนและผู้มารับบริการให้ความสนใจอย่างมาก

2020-08-15 รพ.ม่วงสามสิบ