มอบเสื้อผ้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ร่วมใจขอบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภภัยน้ำท่วม อ.ม่วงสามสิบ

2019-09-16 รพ.ม่วงสามสิบ