ลอยกระทง2562(ธีมงานวัด)

โรงพยาบาลม่วงสามสิบจัดลอยกระทง2562(ธีมงานวัด) ณ.สระอะโนดาด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  งานเริ่มเวลา 17.00น.

2019-11-12 รพ.ม่วงสามสิบ