Total 124 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2021072510953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ8200000000
2021072503713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1110000010
2021072503708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ700000000
2021072503704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก500000000
2021072503703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม900000000
2021072503702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2021072503700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย610000010
2021072503695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่210000010
2021072410953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ13200000000
2021072403713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง100000000
2021072403709รพ.สต.หนองสองห้อง400000000
2021072403708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ900000000
2021072403707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง100000000
2021072403704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก800000000
2021072403703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1000000000
2021072403702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม300000000
2021072403700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย600000000
2021072403695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่500000000
2021072310953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ64661302000
2021072303713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1290000090
2021072303712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่900000000
2021072303709รพ.สต.หนองสองห้อง710000010
2021072303708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1510000010
2021072303707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1000000000
2021072303706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า3460000060
2021072303704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1200000000
2021072303703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1700000000
2021072303702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม400000000
2021072303700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1880000080
2021072303698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1300000000
2021072303697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง2010000010
2021072303695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1250000050
2021072303693รพ.สต.ขมิ้น1400000000
2021072303692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1410000010
2021072210953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ364114313000
2021072203713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง770000070
2021072203712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่2110000010
2021072203710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ500000000
2021072203709รพ.สต.หนองสองห้อง1100000000
2021072203708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ671700000170
2021072203707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง8500000000
2021072203706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า910000010
2021072203704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2320000020
2021072203703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1900000000
2021072203702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม900000000
2021072203700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1810000010
2021072203698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1020000020
2021072203697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง910000010
2021072203695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1510000010
2021072203694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่1310000010
2021072203693รพ.สต.ขมิ้น1200000000
2021072203692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1920000020
2021072110953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ566185613120
2021072103713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง2190000090
2021072103712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่2110000010
2021072103710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2600000000
2021072103709รพ.สต.หนองสองห้อง720000020
2021072103708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ411300000130
2021072103707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง4800000000
2021072103706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า1860000060
2021072103704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก11400000000
2021072103703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1700000000
2021072103702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม1000000000
2021072103700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1730000030
2021072103698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1710000010
2021072103697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง510000010
2021072103695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1530000030
2021072103694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่1410000010
2021072103693รพ.สต.ขมิ้น1900000000
2021072103692รพ.สต.บ้านหนองหลัก2420000020
2021072010953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ51094302000
2021072003713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง900000000
2021072003712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่4130000030
2021072003710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ3100000000
2021072003709รพ.สต.หนองสองห้อง2410000010
2021072003708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ752400000240
2021072003707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1900000000
2021072003706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า2420000020
2021072003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก4260000060
2021072003703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม3600000000
2021072003702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม600000000
2021072003700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย701000000100
2021072003698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง2430000030
2021072003697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง3450000050
2021072003695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่3320000020
2021072003694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่2820000020
2021072003693รพ.สต.ขมิ้น4070020230
2021072003692รพ.สต.บ้านหนองหลัก9440000040
2021071910953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ44491420200
2021071903713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง900000000
2021071903712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1810000010
2021071903710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2400000000
2021071903709รพ.สต.หนองสองห้อง510000010
2021071903708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ2420000020
2021071903707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง5410000010
2021071903706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า1420000020
2021071903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2180000080
2021071903703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1800000000
2021071903702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม900000000
2021071903700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2450000050
2021071903698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1410000010
2021071903697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง1510000010
2021071903695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1860000060
2021071903694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่710000010
2021071903693รพ.สต.ขมิ้น1100000000
2021071903692รพ.สต.บ้านหนองหลัก3330000030
2021071810953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ11500000000
2021071803713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง400000000
2021071803712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1220000020
2021071803710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1100000000
2021071803709รพ.สต.หนองสองห้อง1230000030
2021071803708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1300000000
2021071803707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง700000000
2021071803706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า510000010
2021071803704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก900000000
2021071803703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม900000000
2021071803702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2021071803700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1320000020
2021071803698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง900000000
2021071803697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง510000010
2021071803695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่610000010
2021071803694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่400000000
2021071803693รพ.สต.ขมิ้น2000000000
2021071803692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1530000030
ประมวลผลแยกรายเดือน