ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวรับทั่วไป
ข่าวรับสมัครงาน
ITA63

เกี่ยวกับโรงพยาบาล


การบริการ
ภาพบริจาค

ภาพกิจกรรม


ตารา AWARDS 2561

2018-08-11 Admin 584

วิดีโอ

ผู้บริหาร

...

นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
045-489064 ต่อ 101

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

สมุดสุขภาพประชาชน(H4U)

ระบบในหน่วยงาน(Intranet)