ระบุเดือน-ปี :

#รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาล01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
03692รพ.สต.บ้านหนองหลัก0000000000000000000000000000000
03693รพ.สต.ขมิ้น0000000000000000000000000000000
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่0000000000000000000000000000000
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง0000000000000000000000000000000
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย0000000000000000000000000000000
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม0000000000000000000000000000000
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม0000000000000000000000000000000
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม0000000000000000000000000000000
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก0000000000000000000000000000000
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง0000000000000000000000000000000
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ0000000000000000000000000000000
03709รพ.สต.หนองสองห้อง0000000000000000000000000000000
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ0000000000000000000000000000000
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่0000000000000000000000000000000
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่0000000000000000000000000000000
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง0000000000000000000000000000000
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง0000000000000000000000000000000
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ0000000000000000000000000000000
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบ0000000000000000000000000000000