ประเมิน-รับรองคุณภาพงานยาเสพติด

8 พ.ค. 2562 ขอต้อนรับคณะประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด Reaccredit สถานพยาบาลยาเสพติด ทีมรพ.ม่วงสามสิบ และคปสอ.ม่วงฯ ยอดเยียมมาก

2019-05-10 รพ.ม่วงสามสิบ