แล่น ม่วน ม่วง ส่งเสริมสุขภาพดีดี

กิจกรรม แล่น ม่วน ม่วง  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  สบทบทุนต่อเติมอาคารพระมงคลกิตติธาดา 

2019-03-04 รพ.ม่วงสามสิบ