Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง (ตำแหน่งพนักงานประจำตึก) จำนวน 1 อัตรา

ตามที่โรงพยาบาลม่วงสามสิบได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานประจำตึก ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบนั้น 
บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลาสอบ และสถานที่สอบ ดังประกาศที่แนบมานี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ images.pdf

: 2018-05-12 : Admin 1316