ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับทั่วไป
ข่าวรับสมัครงาน
ITA63

ITA64

เกี่ยวกับโรงพยาบาล
การบริการ
ภาพบริจาค

ภาพกิจกรรม


ตารา AWARDS 2561

2018-08-11 Admin 191

วิดีโอ

ผู้บริหาร

...

นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โทร.045-489064-101

เกี่ยวกับโรงพยาบาล