ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับทั่วไป
ข่าวรับสมัครงาน
ITA63

ITA64

เกี่ยวกับโรงพยาบาล
การบริการ
ภาพบริจาค

ภาพกิจกรรม


E-Calim พรบ Awards2018

2019-05-15 Admin 285

วิดีโอ

ผู้บริหาร

...

นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

เกี่ยวกับโรงพยาบาล