ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับทั่วไป
ข่าวรับสมัครงาน
ธรรมาภิบาล

เกี่ยวกับโรงพยาบาลการบริการ
วิดีโอแนวทางดูแลไข้เลือดออก โดย ศ.พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ

ภาพกิจกรรม


E-Calim พรบ Awards2018

2019-05-15 Admin 55

วิดีโอ

ผู้บริหาร

...

นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

เกี่ยวกับโรงพยาบาล