ผู้ใหญ่ใจดี มอบข้าวสารเหนียว

วันนี้ท่านผอ.รับบริจาคข้าวสารเหนียวจากผู้มารับบริการบ้านหนองขุ่น

2019-03-09 รพ.ม่วงสามสิบ