ร่วมทำโรงทานที่วัดป่าวิเวก

รพ.ม่วงสามสิบ ร่วมทำโรงทานโรงทานที่วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ 4 มกราคม 2562

2019-01-04 รพ.ม่วงสามสิบ