งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

2018-12-28 รพ.ม่วงสามสิบ