น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร

น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ให้เกียรติตรวจเยี่ยม รพสต.หนองหลัก และรพ.สต สร้างมิ่ง และโรงพยาบาลม่วงสามสิบ เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏบัติงานในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ

2018-11-23 รพ.ม่วงสามสิบ