ผู้ใหญ่ใจดี

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รพ.ม่วงสามสิบ