ร่วมงานมุทิตาสักการะ

ผอ.ประจักษ์ สีลาชาติ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมุทิตาสักการะ อายุวัฒนะมงคล พระครูโพธิวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

2018-02-16 วัดป่าวิเวกธรรมชาน์