ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ตลาดสีเขียว รพ.ม่วงสามสิบ สำหรับจำหน่ายสินค้าจากประชาชน กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ใน อ.ม่วงสามสิบ ได้นำสินค้ามาขายทุกวันอังคารที่ 1 และ 4 ของเดือน ซึ่งประกอบด้วยวิสาหิจชุมชน ออร์แกนิคส์ฟาร์มม่วงสามสิบ กลุ่มเกษตรกรบ้านสร้างมิ่ง และกลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าข้าว นำสินค้าเกษตรของพื้นที่มาจำหน่ายในราคาไม่แพง อีกทั้งยังปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย