ชื่นมื่น ม่วนๆๆกับบรรยากาศสีต่างๆ

การแข่งขันกีฬาสีโรงพยาบาลม่วงสามสิบ บรรยากาศแบบม่วนๆๆคักๆๆ

2017-12-07 รพ.ม่วงสามสิบ