กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 45 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1คณะศึกษาดูงาน จาก สปป.ลาว รพ.ม่วงสามสิบ2017-11-27
2ชื่นมื่น ม่วนๆๆกับบรรยากาศสีต่างๆรพ.ม่วงสามสิบ2017-12-07
3กีฬาสี ปี2560 เข้มข้นๆๆ รพ.ม่วงสามสิบ2017-12-12
4ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่รพ.ม่วงสามสิบ(ไม่ได้ตั้ง)
5รับนิเทศสาธารณสุขผสมผสาน2561รพ.ม่วงสามสิบ2018-01-08
6ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(ไม่ได้ตั้ง)
7โครงการหมอปั่น ชวนบุญ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ2018-02-15
8ร่วมงานมุทิตาสักการะ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์2018-02-16
9อุบัติเหตุหมู่ นร.20 กว่ารายโรงพยาบาลม่วงสามสิบ2018-02-21
10สื่อสารและพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศโรงพยาบาลม่วงสามสิบ2018-03-06
11พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย2561รพ.ม่วงสามสิบ2018-08-22
1212สิงหา มหาราชินีรพ.ม่วงสามสิบ2018-08-12
13ตารา AWARDS 2561รพ.ม่วงสามสิบ2018-08-11
14คุณแม่สมศักดิ์ แก่นวงค์ 2018-11-12
15ผู้ใหญ่ใจดี รพ.ม่วงสามสิบ(ไม่ได้ตั้ง)
16น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รพ.ม่วงสามสิบ2018-11-23
17แข่งขันกีฬาสีภายใน2561รพ.ม่วงสามสิบ2018-12-26
18งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562รพ.ม่วงสามสิบ2018-12-28
19 รับผู้ตรวจราชการ เขต10รพ.ม่วงสามสิบ2018-12-28
20ร่วมทำโรงทานที่วัดป่าวิเวกรพ.ม่วงสามสิบ2019-01-04