Generic placeholder image

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
ตำแหน่ง  นักโภชนาการ  พยาบาลวิชาชีพ  

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2022-07-26 : Admin 162