Generic placeholder image

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินปูน แบบ Peizoelectric Ultrasonics จำนวน 1 รายการ.pdf

: 2021-11-01 : Admin 27