Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน  ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2021-03-11 : Admin 683