Generic placeholder image

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

เนื่องด้วยโรงพยาบาลม่วงสามสิบ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ดังรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รับสมัครแผนไทย.pdf

: 2021-02-19 : Admin 581