Generic placeholder image

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี.pdf

: 2021-02-08 : Admin 252