Generic placeholder image

ประกาศจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง

1.ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.Tor ร่างขอบเขตงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี.pdfร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง.pdfTOR ร่างขอบเขต.pdf

: 2020-06-10 : Admin 220