Generic placeholder image

มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด

มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf

: 2020-02-29 : Admin 361