Total 11 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2023020303693รพ.สต.ขมิ้น900000000
2023020303704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก85116000001160
2023020303713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1440000040
2023020303708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ330000030
2023020303702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม400000000
2023020303703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม12100030340
2023020303710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1300000000
2023020303707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง300000000
2023020303714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1500000000
2023020303712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1100000000
2023020399809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบ100000000
ประมวลผลแยกรายเดือน