Total 12 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2022120203693รพ.สต.ขมิ้น600000000
2022120203704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก76111000001110
2022120203701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1190030330
2022120203702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม400000000
2022120203703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม302800202240
2022120203692รพ.สต.บ้านหนองหลัก900000000
2022120203707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1210000010
2022120203699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย550000050
2022120203714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง410000010
2022120203711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่1390000090
2022120203709รพ.สต.หนองสองห้อง800000000
2022120203712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่2030000030
ประมวลผลแยกรายเดือน