เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
  1. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564.pdf